O lektorce - Lucie Brožová rozená Beňová

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Každá lidská činnost se umí zdokonalovat. Platí to i pro cvičení. V určité fázi je proto potřebné přejít k individuálním nebo semiindividuálním lekcím. Každé tělo je totiž jiné, má jinou sílu a jinou potřebu nápravy. To znamená, že nejúčinnější jsou lekce šité na míru, nemluvě o daleko větších možnostech kreativního přístupu. Proto jsem založila specializované studio Kompost v Průhonicích.

Toto studio umožňuje kombinaci různých přístupů, jež jsem postupně upravovala do dnešní podoby. Lekce vycházejí z principů pilates, ale jsou rozšířeny o pozitivní efekt prvků vývojové kineziologie, o některé pozice jógy či kladení důrazu na chodidla a aktivování svalů od nich. Pro každého klienta hledám co nejúčinnější pohyby, jež si dlouhodobým opakováním zautomatizuje.

Lekce jsou výsledkem více než desetiletého hledání. K cvičení jsem se dostala ještě během mateřské dovolené díky CD s lekcemi známé americké cvičitelky pilates Mary Winsor. Cvičení mě natolik zaujalo, že jsem začala v Praze navštěvovat pilates lekce, vedené Renatou Sabungui. Systém ještě nebyl v ČR příliš rozšířený, takže se jednalo spíše o klasickou školu pilates, jež vznikla před více jak 120 lety.

Toto cvičení klade důraz na správné dýchání, koncentraci a posilování hlubokých svalů těla, které hrají zásadní roli v postuře (držení těla) člověka. Novodobé školy pilates už zdůrazňují i rehabilitační efekt. Proto jsem absolvovala intenzivní školení pro lektory a začala cvičit s lidmi. Mou první školitelkou byla Erika Florianová, která učila v té době i klasickou školu pilates Romany Krizanowské, žačky zakladatele Josepha Pilates.

 

Své první lekce pilates jsem vedla v Aquaparku Čestlice a dalších fitness centrech či studiích v Praze. Časem z toho byly čtyři a více hodin denně a cvičení se pro mne stalo profesí. Začala jsem se zajímat ale také o jeho zdravotní efekt, navštěvovala jsem další kurzy, workshopy a školení na toto téma. V konceptu pilates jsem se zdokonalovala také pod vedením lektorů jako je Hana Císařová Hofrichtrová, Gabriela Němečková (škola Body Balance), Daniel Muller, Jitka Miškářová (škola Stott), ze zahraničních lektorů Daniela Mallach, Julian Littleford, a další.

Zjistila jsem, že pojetí každého lektora je trochu jiné. Liší se od sebe i světové školy pilates. Někdo klade důraz na posilování, někdo na detail, někdo na protahování a někdo na rehabilitační efekt. Od každého jsem vybrala to nejúčinnější pro vlastní koncept, který jsem nazvala Kompenzační posturální terapie - KOMPOST.

K tomu hlavní měrou přispělo moje další studium na FTVS Univerzity Karlovy, kde jsem dva roky absolvovala Jógovou terapii, pod vedením Jiřího Čumpelíka, skvělého fyzioterapeuta a jogína, a dalších renomovaných profesorů. Kromě mnoha předmětů souvisejících se studiem jógy, jsem se věnovala i předmětům, souvisejícím s anatomií těla, vývojovou kineziologií a cvičením pro zdravá záda.

To vše mě více a více vedlo k chápání správného pohybu v souvislosti se správným nastavováním těla a vytvářením souhry mezi svaly. Rodíme se totiž s dobrými pohybovými a posturálními vzorci, které si později špatnými stereotypy zcela zlikvidujeme a nahrazujeme nesprávnými. Z toho pak pramení řada obtíží, včetně bolestí. 

Individuální lekce se proto stále zdokonalují podle potřeb jednotlivých klientů. Cvičení nejsou nárazová, ale dlouhodobá, tak aby i jejich efekt měl co nejdelší trvání. A možná zjistíte, že vás tyto lekce nejen baví, ale také inspirují ke změně přístupu v jiných oblastech života. 

Vyzkoušejte a uvidíte.